Kadra Ośrodka w latach 2005 – 2021

Dyrektor NODN Beata Czogalla

prof. zw. Marta Bogdanowicz
prof. UWr. dr hab. Marek Kuźniak
prof. Marion Hersh
prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski
dr hab. Artur Kubacki
dr Ewa Gumul
dr Katarzyna Gęborys
dr Łukasz Iluk
dr Małgorzata Marzec-Stawiarska

mgr Matheus Czogalla
mgr Dorota Kowalska
mgr Michalina Prus
mgr Justyna Jarska
mgr Marek Florczyk
mgr Klaudia Rogalska
mgr Martyna Papała
mgr Joanna Zawadzka
mgr Elżbieta Madejska
mgr Małgorzata Solowska
mgr Anna Chylińska
mgr Edyta Lorkiewicz (Czernecka)
mgr Katarzyna Duźniak
mgr Przemysław Ogiński
mgr Wojciech Śmieja
mgr Jan Gościński
mgr Agata Juraszczyk
mgr Aleksander Brzozka
mgr Sylwia Tomczyk
mgr Anna Borsukiewicz
mgr Małgorzata Małecka-Zdrzałek
mgr Zbigniew Krakowiak
mgr Barbara Uniwersał
mgr Joanna Zwoleńska
mgr Renata Czabaj

 

Współpraca w latach 2006 – 2021

Uniwersytet Wrocławski
Ministerstwo Sprawiedliwości
Uniwersytet Medyczny
Szkoły polonijne – około 600 placówek
Stowarzyszenie “Świat bez granic – for people of all ages”
Stowarzyszenie „CRIS”
Poradnie Pedagogiczno psychologiczne
Poradnie dla osób niewidomych
Szkoły dla osób niewidomych
Uniwersytet III Wieku
Uniwersytet Rzeszowski
Pearson Longman
British Council
Oxford University Press
Macmillan Polska
Oddział Polskiego Towarzystwa Dyslektycznego w Rybniku
Polskie Towarzystwo Dysleksji
Wydawnictwo “Świat bez granic – for people of all ages”
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Rybniku
Szkoła języków obcych  „CENTRUM”
Szkoła języków obcych „English House”
Szkoła języków obcych “BRITANNIA”
Szkoła języków obcych dr Anity Szczepan
Szkoła języków obcych „ANT”
Cetrum Usług Oświatowych
Kancelaria Podatkowa „Usługowiec”
Kancelaria Podatkowa
Jednostki sektora biznesu
Facebook
Skip to content