Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli posiada Akredytację Śląskiego Kuratora Oświaty Numer RE-KS.5470.4.2015.

Posiadamy akredytację Śląskiego Kuratora Oświaty, w listopadzie 2015r., z ewaluacji zewnętrznej otrzymaliśmy ocenę A, co jest dla nas dowodem, że warto dbać o najwyższą jakość oferty doskonalenia oraz obsługi klienta.

Jesteśmy dumni z tego, że od początku istnienia Ośrodka każdą formę doskonalenia ewaluujemy. Oceniacie Państwo bardzo wysoko naszą pracę i jej przydatność w praktyce, co zostało potwierdzone zarówno kuratoryjną ewaluacją zewnętrzną na ocenę A jak i otrzymaniem akredytacji Śląskiego Kuratora Oświaty.

Cieszymy się z tego, że jako jedyni na Śląsku oferowaliśmy Państwu już w 2006 roku:

– możliwość kształcenia w blended- learning
– uczestniczenie w konferencjach online
– uczestniczenie w kursach online


Ponadto, jako pierwsi w Polsce już w 2010 roku:

– oferowaliśmy placówkom kursy programowania przedmiotów do samodzielnego druku drukarką 3D (posiadamy własne drukarki 3D);
– oferowaliśmy druk zamówionych przedmiotów w 3D;
– oferowaliśmy dostosowanie pomocy naukowych, książek, materiałów szkoleniowych, map, przewodników, planów miast, programów dla muzeów, itp. dla osób niewidomych i niedowidzących (posiadamy własne drukarki Tiger drukujące zarówno w systemie Braille jak i czarnodruku);


Od 2012 roku:


– prowadzimy kurs przygotowujący do państwowego egzaminu na tłumacza przysięgłego oraz coroczne prelekcje Aspektów formalno-prawnych egzaminu na tłumacza przysięgłego, które prowadzi Naczelnik Wydziału Tłumaczy Przysięgłych, Biegłych Sądowych oraz Biegłych Rewidentów Ministerstwa Sprawiedliwości
– niezmiennie prowadzimy kursy kwalifikacyjne

Od 2017 roku:
– prowadzimy kursy instruktroskie
– jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

ZAPRASZAMY do korzystania z naszej oferty

Facebook
Skip to content