Jako Grantobiorcy projektu: „Lekcja: Enter” zapraszamy nauczycieli/trenerów chętnych do prowadzenia zajęć w ramach projektu.


Osoby zainteresowane podjęciem pracy, proszone są o złożenie oferty (również cenowej brutto za jednostkę lekcyjną) na adres mailowy: odn.rybnik@gmail.com

Oferty przyjmujemy od 1 kwietnia 2021 do 20 kwietnia 2021.

Zapraszamy!   
NODN w Rybniku