Zajęcia raz na dwa tygodnie – 4h

Ilość godzin w roku: 75

60 godzin zajęć językowych

15 x speaking ONE 2 ONE z egzaminatorem (od listopada do czerwca) około 45 minut  

5 x pełny egzamin próbny łącznie z egzaminem ustnym w maju i czerwcu 2021

+ ponad 200 godzin testów na platformie Moodle


Cena: 2.560 zł (płatne 8 x 320zł)
Jesteś zainteresowana/zainteresowany udziałem w kursie?
Wypełnij formularz zgłoszeniowy i odeślij na adres: odn.rybnik@gmail.com

Facebook
Skip to content